du treffer oss her:

Midt på Østlandet

Vi står klare til å rekruttere for deg..

Å finne den best egnede leder eller medarbeider er krevende. Vi hjelper arbeidsgivere med kandidatsøk, annonsering på nett og papir, og utvelgelse av relevante kandidater. Vi bistår med å rekruttere toppledere og mellomledere, spesialister og styrekandidater.

Vi hjelper deg med å finne den rette medarbeideren til din bedrift.

I motsetning til bemanning, blir kandidaten ansatt i bedriften. Rekruttering inkluderer hele prosessen fra behovet oppstår til kandidaten er på plass. Det vil si at rekrutteringen innebærer behovsavklaring, utlysning av stillingen, behandling av søknader og søkere, utvelgelse og den endelige ansettelsen. Rekruttering er å bygge et godt og sterkt team for å gi gode resultater.

Ved å ha en grundig og gjennomtenkt rekrutteringsprosess, vil du være sikker på å skaffe den rette personen for jobben, og styrke bedriftens kompetanse. Vi har kandidater tilgjengelig innen svært mange fagfelt, fra salg og markedsføring til bank, finans og forsikring, økonomi og regnskap, kontor og administrasjon, IT og sosiale medier. Styreleder og styremedlem.

Vi kan også hjelpe med å finne stillinger til dine medarbeidere om ditt firma må nedbemanne.