Features

Våre løsninger

Rekruttering

Vårt fokus er nærhet til våre kunder og medarbeidere. Vi bestreber oss på å tilby god service og kvalitet. Vi mener vår styrke er vår lokale tilknytning hvor du får dekket dine behov av rådgivere som kjenner arbeidsmarkedet der du er og vet hva som trengs.

Lederrekruttering

Vi rekrutterer til alle typer lederstillinger, herunder tyngre leder- og styringsfunksjoner. Vi har også et spesielt fokus på leder- og fagrekruttering innen økonomi og finans.

Interimsledelse og fagkompetanse

I enkelte tilfeller kan det være behov for å hente inn midlertidig ledelse og fagkompetanse i påvente av en mer permanent løsning.

Lederutvikling og ledersamtaler

Etter nærmere avtale med oppdragsgiver vil vi være en samtalepartner for ledere og bidra til en utvikling gjennom avtalte oppfølgingssamtaler. Cantus har også knyttet til seg flere ressurspersoner med omfattende og relevant ledererfaring som kan bidra inn i denne type samtaler.

Ledelse- og funksjonsevaluering

I ulike situasjoner kan det være nødvendig å gjennomgå status i ledelses- og styringsfunksjoner og vurdere dette opp mot ønskede roller og ansvar.

Styrerekruttering og styreevaluering

Å ha et riktig sammensatt styre kan være avgjørende for virksomhetens måloppnåelse. Et styre skal kunne bidra til strategi og fremtid, og samtidig ha forståelse og kompetanse innen virksomhetsstyring, analyse og strukturbygging.

We use cookies to improve your experience on our website.