Personvernerklæring

Personvern – GDPR

Cantus Personell  AS er forpliktet til å beskytte og respektere ditt personvern, dette vil gjelde både våre kunder, kandidater, medarbeidere og leverandører. Cantus Personell AS plikter å etterleve forordningens krav, blant annet ved å gjennomføre risikovurderinger og ved å kvalitetssikre rutiner og prosesser i henhold til GDPR.

Når du registrerer deg som kandidat hos oss vil vi behandle personopplysninger om deg.

For å kunne levere tjenester i forbindelse med rekruttering må Cantus  Personell AS innhente personlig informasjon om og fra kandidater og ansatte. Dette gjøres for å være i stand til å bistå i forbindelse med ansettelser, utleie og øvrige bemanningsløsninger som skal  leveres. Den personlige informasjonen som innhentes, behandles og oppbevares benyttes utelukkende til å matche kandidater med potensielle stillinger, ansettelse og henvisning til ansettelse hos kunder. Ingen persondata oppbevares lenger enn 5 år hos Cantus Personell AS  etter at den ansatte har sluttet.


INNSAMLING AV INFORMASJON  

Vi innhenter og behandler dine personopplysninger i det omfang det er nødvendig:

I forbindelse med ditt ansettelsesforhold og bemannings-/ plasseringsforhold.

I forbindelse med dine oppdrag (bemannings-/plasseringsoppdrag) av enhver art.

For å kunne vurdere dine kvalifikasjoner til en stilling, oppdrag eller en oppgave, informere deg om relevante muligheter, tilby deg opplæring og veiledning, samt for å avtale ansettelse eller oppdrag for deg.

Til vurdering av din kandidatprofil behandler vi i første omgang de data du selv har gitt oss, eks. navn, fødselsdato, mobiltelefon, postnummer, land, e-post adresse, ønsket avdeling, eventuelt bilde, ønsket arbeidstid, CV, søknad, mv. Dersom du går videre i prosessen behandler vi også personopplysninger på bakgrunn av intervju, tester og annen kontakt med deg. I tillegg kan vi hente inn opplysninger fra dine referanser, for eksempel om tidligere ansettelsesforhold og andre kilder, som LinkedIn mv. Vårt grunnlag for å behandle disse opplysningene om deg er ditt samtykke.

Videre behandler vi dine personopplysninger til vår presentasjon av deg til våre kunder, og vi vil utlevere de personopplysninger om deg som er nødvendig for at kunden skal kunne vurdere ditt kandidatur. Vårt grunnlag for å behandle disse opplysningene om deg er ditt samtykke.

Dersom du inngår avtale med oss vil vi også behandle dine personopplysninger i den grad det er nødvendig for å gjennomføre avtalen med deg eks. dele kontaktdata med kunden, behandle timelister, fakturere kunden, utbetale lønn til deg mv. Vi vil også utlevere nødvendige opplysninger om deg for innmelding mv. i forsikringsordninger. Vårt grunnlag for å behandle disse opplysningene om deg er den avtalen vi har inngått med deg.

Vi vil lagre e-postkorrespondansen du har med oss under ansettelsesforholdet.

For å oppfylle våre lovpålagte forpliktelser ovenfor de kandidater vi inngår avtale med vil vi også behandle, herunder utlevere, personopplysninger knyttet til regnskapslovgivningen, skatt, folketrygd, pensjon og yrkesskadeforsikring.

Vi vil kun behandle opplysninger knyttet til helse i den grad stillingen krever det, kravet har hjemmel i lov eller i de tilfeller det er nødvendig for å gjennomføre våre lovpålagte forpliktelser. Vi vil gjøre dette for å oppfylle vår avtale med deg, eller oppfylle våre lovpålagte forpliktelser, se også personopplysningsloven § 6.


UTLEVERING AV PERSONOPPLYSNINGER

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering.

Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være fordi du har samtykket til det (eksempelvis ved presentasjon av ditt kandidatur til kunde) fordi utleveringen er nødvendig for å oppfylle en avtale med deg (eksempelvis ved innmelding i forsikringsordninger) eller det foreligger lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen (eksempelvis til NAV, skattemyndighetene, pensjon, yrkesskadeforsikringen og via a-ordningen).

 

All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området.

 

INNSYN, ENDRING ELLER SLETTING AV DINE PERSONOPPLYSNINGER

Du har, som registrert i systemet, rett til å kreve innsyn, retting og sletting som beskrevet i personopplysningslovens § 18 samt §§ 27 og 28. Du har rett til å sette deg inn i, oppdatere, korrigere og få slettet dine personopplysninger i overensstemmelse med reglene i personopplysningsloven. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.  

 

For å ta i bruk dine rettigheter kan du kontakte oss på post@cantuspersonell.no  Vi vil svare på din henvendelse til oss så raskt om mulig, og senest innen 20 dager.

 

For ordens skyld gjør vi deg oppmerksom på at din rett til innsyn kan være begrenset av unntaksbestemmelser jf. personopplysningsloven § 16.

 

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å sende en epost til på post@cantuspersonell.no

 

Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.

 

Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

 

BEHANDLINGSANSVARLIG

Cantus Personell AS er behandlingsansvarlig, og er de som eier data som blir lagt inn i systemet.

 

TREDJEPARTER

Opplysninger om deg vil kunne bli presentert for kunder og andre samarbeidspartnere av Cantus Personell AS , og der behandlingsansvarlig eller databehandler er forpliktet å gjøre dette som følge av lovpålagte krav. For å kunne bruke dataen din på en effektiv måte, og for å tilby deg de beste oppdragene  er det i enkelte tilfeller nødvendig å sende opplysninger til tredjeparter. Disse tredjepartene har separate og uavhengige retningslinjer for personvern. Cantus Personell  AS har ikke ansvar for innholdet og aktivitetene til de tilknyttede tjenestene. Vi deler også personopplysninger med andre selskaper som er direkte eller indirekte kontrollert av Cantus Personell AS. Vi deler også med offentlige myndigheter dersom vi mener vi er forpliktet til å gjøre det.

 

Kunder

Cantus PersonellAS vil ikke oppbevare sensitiv informasjon om sine kunder og utleverer ingen informasjon til eventuell tredjepart.

Cantus Personell AS vurderer hver kunde og gjøre risikovurderinger av disse.

 

Leverandører

Cantus Personell AS benytter eksterne leverandører til blant annet regnskapstjenester og software-leveranse. Med leverandører vil det alltid opprettes egne databehandleravtaler.