Rådgivning

Ledere og virksomheter står ofte ovenfor spørsmål og oppgaver de ikke vet hvordan de skal takle, eller de er rett og slett for travelt opptatt til å ta tak i utfordringen på egenhånd. Det er ofte lønnsomt å trekke inn ressurser utenfra for å få et eksternt og nøytralt perspektiv på de aktuelle utfordringene. Det kan være hensiktsmessig å engasjere bedriftsrådgiver. Bedriftsrådgiveren bruker sin ekspertise/kompetanse på områder hvor organisasjonen selv mangler, eller har behov for mer spesiell kompetanse.

Mindre foretak kan med hell ta en titt på Personalboka

 

Her ser du hvilke områder vi dekker:

 • Ansettelser og lederutvelgelse
 • Endringsledelse- ledelse av omstillingsprosesser
 • Coaching og individuelle lederferdigheter
 • Operativ og administrativ ledelse
 • Situasjonsbestemt ledelse
 • Ledelse på organisasjons-, gruppe- og individnivå
 • Prosjekt og prosessledelse
 • Organisasjonsutvikling og- design
 • Teamutvikling
 • Konflikthåndtering
 • Medarbeider- undersøkelser, målinger og samtaler
 • Informasjon, kommunikasjon og delegering
 • Organisasjonskultur
 • Selvledelse og effektivitet
 • Opp- og nedbemmaning
 • Omstilling