Rådgivning

Ledere og virksomheter står ofte ovenfor spørsmål og oppgaver de ikke vet hvordan de skal takle, eller de er rett og slett for travelt opptatt til å ta tak i utfordringen på egenhånd. Det er ofte lønnsomt å trekke inn ressurser utenfra for å få et eksternt og nøytralt perspektiv på de aktuelle utfordringene. Det kan være hensiktsmessig å engasjere bedriftsrådgiver. Bedriftsrådgiveren bruker sin ekspertise/kompetanse på områder hvor organisasjonen selv mangler, eller har behov for mer spesiell kompetanse.

 • Ansettelser og lederutvelgelse
 • Endringsledelse- ledelse av omstillingsprosesser
 • Coaching og individuelle lederferdigheter
 • Operativ og administrativ ledelse
 • Situasjonsbestemt ledelse
 • Ledelse på organisasjons-, gruppe- og individnivå
 • Prosjekt og prosessledelse
 • Organisasjonsutvikling og- design
 • Teamutvikling
 • Konflikthåndtering
 • Medarbeider- undersøkelser, målinger og samtaler
 • Informasjon, kommunikasjon og delegering
 • Organisasjonskultur
 • Selvledelse og effektivitet
 • Opp- og nedbemmaning
 • Omstilling