Rekruttering

Cantus AS er en av landets mest rutinerte rekrutteringsbyråer. Vi har over 35 års erfaring i nettopp det med å matche rett kandidat med rett arbeidsgiver.


Som Petter Stordalen sier: «Bytt jobb og bytt jobb oftere!» Det er modig å bytte jobb og  det er klokt.

Kontakt oss for å legge inn din CV

Håndtering av søknader, annonseutforming, intervjuer, referansesjekk, testing eller hjelp med hele prosessen er noe av det vi tilbyr.


Utfordringen i mange ansettelsesprosesser er å få et tilstrekkelig antall kvalifiserte søkere. I andre sammenhenger er problemet at det blir alt for mange av dem.
Hvilke grep kan du gjøre for å treffe riktig? Stillingen skal markedsføres på en god måte, og du må bestemme deg for riktig mediestrategi og budsjett.
Cantus har lang erfaring med rekruttering til ulike bransjer og kan gi deg den hjelpen og de rådene du trenger for å finne den rette.

Feilansettelser koster mye tid, penger og frustrasjon. Du vil kanskje kjenne deg igjen i påstanden om at en leder bruker mye tid på ansatte som bidrar lite?
Forskjellen på suksess og fiasko som leder handler i stor grad om å knytte til seg dyktige medarbeidere.


Med Cantus får du de verktøyene og den hjelpen du ønsker for effektiv og sikker rekruttering.


Vi kan gi deg testing, intervjuer, rekrutteringssystem, referansesjekk eller full pakke – Cantus leverer det du ønsker.
Vi finner kandidaten for deg. Du bruker kun tid når vi skriver kravspesifikasjon, og i andregangsintervjuet med et fåtall kvalifiserte kandidater.

I tillegg til å sjekke ut den formelle kunnskapen og erfaringen du krever, forsikrer vi oss om at kandidaten har levert resultater som er relevante for den aktuelle stillingen. Dette må gjøres raskt for å ikke miste de beste kandidatene.
Du drar nytte av 30 års sammenhengende erfaring med rekruttering. Vi tar hånd om hele rekrutteringsprosessen, inkludert:

 • Utarbeide og plassere stillingsannonse i aktuelle medier
 • Motta og bekrefte søknader
 • Gi deg full oversikt over alle søkere
 • Testing og analyse for aktuelle kandidater etter avtale med deg
 • Evaluere resultater og velge ut de som er aktuelle for stillingen
 • Gjennomføre intervjuer på aktuelle kandidater
 • Gjennomføre grundige referansesjekker, blant annet for å få bekreftet at kandidaten har gjennomført det han påstår og at han kan omsette kunnskap til verdiskaping og resultater
 • Gi deg en grundig og detaljert beskrivelse av aktuelle kandidater før andregangsintervju
 • Du slipper å bruke oppmot 8 uker på rekrutteringsprosessen.

 • Du øker sikkerheten for at du får din medarbeider.

 • Du får god  kunnskap om personen du velger å ansette.

 • Du får konkrete tips om hvordan du skal lede den nyansatte.

 • Du får en person som vil skape verdi i din bedrift.

 • Du vet hvem du ansetter.

 • Din rådgiver hos Cantus har god erfaring og er oppdatert på regelverk om ansettelser.

 • Høy hastighet i prosessen.

 • Konkurransedyktig pris.

 • God oppfølging av kandidaten(e) du ansetter.

 • Kontakt oss for et uforpliktende tilbud for  din neste ansettelse

Vi utformer og forhandler annonsering av stillingsannonser.
En god stillingsannonse er avgjørende for å nå de beste kandidatene
Stillingsannonsen er markedsføring av stillingen og bedriften din. Det finnes noen viktige grunnregler når du skal lage en god stillingsannonse:

 • Bruk dobbelt så mange du og deg som vi – du henvender deg til søkeren og bruker en innbydende form. Ord som «vedkommende» og «søkeren» skaper distanse. «Det er et krav at vedkommende søker har …» kan enkelt erstattes med «er du …» eller «har du …»
 • Vær inkluderende – hvis det ikke er et absolutt krav, så kall det ønskelig fremfor krav
 • Hvis du legger for mye vekt på å selge inn godene, får du søkere som er mer interessert i godene enn det å få jobben gjort
 • Ikke overselg stillingen. Vær ærlig. Ikke prøv å selge noe du får problemer med å levere
 • Vær tydelig og ha et klart budskap med hensyn til arbeidsoppgaver og det som skal leveres i stillingen
 • Dersom du bruker utbredte uttrykk som kreativ, løsningsorientert, resultatorientert, selvstendig, initiativrik og lignende, så forklar hva du mener og hvorfor det er viktig
 • Våg å skille deg ut. Lek litt med ord, og finn en punch-line som vekker de aktuelle kandidatenes interesse.

  Det er selvsagt viktig å bruke et språk som «treffer» den du ønsker å nå. Det er ikke alltid lurt å sette en kreativ markedsfører til å skrive en stillingsannonse for en regnskapsmedarbeider. Kreativ regnskapsføring er som kjent lite populært!
  Kontakt oss neste gang du skal lage stillingsannonse.

Referansesjekk kan også legges til i den innledende fasen for å være sikrere på at de du bruker tid på i intervjuer er virkelig gode kandidater.


Spesielt i situasjoner der store avstander er en del av bildet, sparer du mye tid og penger på å ta referansesjekk. Har du kontor i Bergen eller Oslo og skal intervjue kandidater fra Danmark eller Vestlandet, sier det seg selv at det blir tidkrevende og påløper store kostnader.
Bruk en fyldig referansesjekk for å få tak i avgjørende informasjon før du bruker tid på intervjuer.

Referansesjekk gir deg følgende informasjon:

 • Utfyllende informasjon om relevant kunnskap og erfaring
 • IT-kompetanse
 • Hva som motiverer personen
 • Hvorfor kandidaten søker ny jobb
 • Lønnsforventninger
 • Fritidsinteresser
 • Språkkunnskaper
 • Familiære forhold
 • Hva som er akseptabelt i forhold til reising
 • Oppsigelsestid
 • Relevante referanser

  Dette gjør også at du kan inkludere flere kandidater i prosessen. Det er forbausende hvor ofte en kandidat som i utgangspunktet havnet i «kanskje-bunken» viser seg å være den beste.
  Når du har tilgang på søknad, CV, referansesjekk, produktivitetsanalyse og personlighetstest, har du et helhetlig bilde som gjør det enkelt å velge ut kandidater til intervju og du har redusert sjansen for at du bruker tid på en svak kandidat.
  Ta din neste rekruttering sammen med oss.

Tester er en snarvei til informasjon av stor verdi.
En test er et verktøy, og et verktøy blir aldri bedre enn brukeren.

Om du tester eller analyserer personlighet, IQ, kunnskap eller materialtretthet i en bil, er kompetansen til den som tolker resultatet avgjørende for verdien av testen. En test er ALDRI  et beslutningsgrunnlag alene. En test bekrefter, avkrefter eller gir grunnlag for å stille flere spørsmål.

En god test i kompetente hender gir deg rask tilgang på mye informasjon av stor nytteverdi. Og motsatt, en god test i feil hender har liten verdi eller kan skape stor urett. Derfor bruker vi samarbeidspartnere til dette og vi kan levere forskjellige tester.

Tilbakemeldinger kan bli så generelle at du sitter igjen med flere spørsmål enn svar. Skal du bruke en test bør du prøve testen først, aller helst på deg selv eller alternativt på en du kjenner godt. Sørg for å få en skriftlig og muntlig tilbakemelding på testresultatet fra testleverandøren, og vurder på bakgrunn av denne hvorvidt du får informasjon som tilfører deg verdi.

Vi samarbeider med flere testleverandører og vil sammen med disse finne hvilke tester som kan dekke ditt behov!

Mange som ikke er flinke til å få jobben gjort, er eksperter på å få den. De har jobbsøkerkurs, profesjonell hjelp til å sminke CV-en og solid erfaring fra intervjuer.

På den andre siden har du den mer beskjedne typen som tar det som en selvfølge å levere mer enn forventet og innen avtalt tid. De er gjerne mindre opptatt av å selge seg selv og kan lett falle igjennom fordi søknad og CV ser for tynn ut eller fordi kandidaten ikke er flink nok til å reklamere for seg selv i intervjuet.

Et intervju skal kjøres enkelt og rett på sak

En rekrutteringsprosess handler om å systematisere tilgjengelig informasjon. I et intervju møtes to likeverdige parter som har noe å tilby hverandre; du – en jobb, og den du intervjuer – arbeidskraft.
Grundig referansesjekk gir deg trygghet når du beslutter

Fordelene du oppnår ved at vi gjør  dette for deg er blant annet:

 • Vi er ikke farget av om vi liker kandidaten eller ikke.
 • Vi stiller krav til kandidaten om hvem vi vil snakke med. Kun personer vedkommende har rapportert til og som kan bekrefte verdiskaping og resultater, er relevante referanser.
 • Du får en konkret og tydelig rapport med informasjon om sterke sider og forbedringsområder.