Våre verdier

Cantus AS arbeider målrettet med å utvikle og effektivisere sitt tilbud av tjenester. Dette har blant annet resultert i Cantus sitt verdigrunnlag. Det betyr at vi fremover vil ta utgangspunkt i definerte og aksepterte verdier, som retter seg mot vår interne organisasjon, og som vil komme deg som bruker og samarbeidspartner til gode.

Vårt verdigrunnlag består av 6 verdier:

Samfunnsansvar

Cantus AS er ikke redde for å benytte seg av alle ressurser tilgjengelig, det som tjener samfunnet tjener også oss! Derfor er vi også opptatt av mangfoldet i samfunnet og dette vil gjenspeile seg i vår medarbeiderbase. Vi samarbeider i tillegg med NAV og Arbeids- og inkluderingsbedriftene når dette er naturlig.


Profesjonalitet

Vi ønsker å være en kvalitetsleverandør som leverer kvalitet, ikke kvantitet. 

Lærevillig

Vi er alltid åpne for endringer og søker å alltid være oppdaterte på det vi og våre kunder anser som viktige verktøy i hverdagen.

 

Troverdighet

Vi har lang erfaring i bransjen (fra 1985) og gründeren er fremdeles med. Kunder og medarbeidere vender stadig tilbake.

 

Trygghet

Vi tar vare på våre medarbeidere og kunder, og påser at vi overholder frister. Vi har konfidensialitet i alle ledd,  og leverer god og riktig kompetanse til kunder.

 

Glede

Det skal være gøy å gå på jobb med Cantus AS! Det å gjøre en god jobb og å ha det gøy på jobben handler om å vite hva som egentlig kreves. Det er det våre verdier handler om – ikke bare i forhold til å gjøre jobben riktig, men å “gi det lille ekstra.”